Misa Amis

Created by Misa Amis

Nền tảng điều hành và quản trị doanh nghiệp toàn diện MISA AMIS. Thực hiện các nghiệp vụ như: Kế toán, Bán hàng (CRM), Điều hành, Nhân sự...12.000+ doanh nghiệp sử dụng hiệu quả, giải pháp hàng đầu giúp doanh nghiệp chuyển đổi số nhanh chóng, tiết kiệm. Website: https://amis.misa.vn Sđt: 0904885833 Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Technosoft, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 100000 #misaamis #MISA AMIS #AMIS MISA

2 Followers

  • misaesign
  • cdphamngocthach

Misa Amis shared a wish list with you, and would like you to follow it

2 people are following your wish list

  • misaesign
  • cdphamngocthach
Find us on , and
Find out more about our use of cookies.